Dokumenty

Zde je možné stáhnout: závazné všeobecné smluvní podmínky, ubytovací řád a smlouvu o pronájmu .

Závazné všeobecné smluvní podmínky: 

Ubytovací řád:

Smlouva o pronájmu: